contact@YunnanExploration.com
0086-13987040240
Search for a Tour
 • Kunming
 • Dali
 • Lijiang
 • Shangrila
 • Yuanyang
 • Jinghong
 • Beijing
 • Xian
 • Shanghai
 • Guilin
 • Chengdu
 • Guangzhou
Duration
Budget
Start City
Search for a Tour
Email:
contact@YunnanExploration.com
SKYPE:YunnanAdventure.com
TEL:0086-13987040240
Facebook:
https://www.facebook.com/YunnanExploration
Wechat: 908400838
Have a question? Ask us here
Yunnan Tour Feedbacks
洱海海菜

属绿藻类水生植物,产于大理洱海。清嘉庆吴其睿《植物名实图考》载:“海菜生云南水中,长茎长叶,叶似车前叶而大,皆藏水内。抽序长苞,十数花同一苞。花开则出水面,三瓣、色白……人摘其茎叶食之。”海菜茎长四、五尺,软脆,粗细如绳,茎须开花,有苞,每苞开花四、五朵,四瓣,色白,故又名海菜花。

 

海菜打捞出海后用清水洗净,连同花苞、茎叶与芋头煮汤,称为“海菜芋头汤”,清爽可口,是白族人民经常食用的一道名菜。海菜在洱海水面成长、漂浮,白族民歌里常引喻四处飘泊的人生:“大理海子无根草,不飘不落不生根”,指的就是海菜。


Yunnan Attractions | Yunnan Festivals | Yunnan Hotels | Yunnan Pictures | Travel News | Yunnan Birding Tours | Yunnan Flowers Tours | Yunnan Golf | Maps of Yunnan | Why Yunnan | Feedback | FAQ | West China Tours

TRAVEL NEWSLETTER
You will only receive emails that you permitted upon submission and your email address will never be shared with any third parties without your express permission.

CONTACT US     ↑TOP
contact@YunnanExploration.com
0086-13987040240
Emergency Call:0086-13987040240
Skype: YunnanAdventure.com
Wechat/QQ:908400838
Lifang Building-B, Xianggeli Avenue, Gucheng District, Lijiang, Yunnan, China 674100
 
  Wechat    Website
Copyright © 2015-2018 All Rights Reserved. www.YunnanAdventure.com
Follow us on:
Subscribe